احیای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی “لاهور” با شهرهای ایران بررسی شد

احیای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی “لاهور” با شهرهای ایران بررسی شد

هیات سازمان غیردولتی “ایندوس” در پاکستان، فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی و فرهنگی و رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های احیای تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی میان شهر “لاهور” با شهرهای مشهدمقدس و اصفهان را بررسی کردند.