حماس: موضع بحرین در قبال محصولات شهرک‌های یهودی ناقض قوانین بین الملل است

حماس: موضع بحرین در قبال محصولات شهرک‌های یهودی ناقض قوانین بین الملل است

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی “حماس” گفت که اظهارات وزیر بازرگانی بحرین مبنی بر تعامل کشورش با محصولات وارداتی از شهرک‌های یهودی به عنوان محصولات وارداتی از فلسطین اشغالی تصویرگر نقض قوانین بین المللی است.