روایت شهردار مسلمان لندن از تحمل حملات لفظی ترامپ

روایت شهردار مسلمان لندن از تحمل حملات لفظی ترامپ

شهردار مسلمان لندن که از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ به شمار می‌رود به حملات لفظی و نژادپرستانه رییس جمهوری آمریکا علیه خود و جوامع مسلمان در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت که در هیچ دوره‌ای مسلمان بودن غیر از دوران ترامپ دشوار نبوده است.