اسراییل تحت فشار جامعه جهانی درباره‌ شهادت کودک فلسطینی تحقیق می‌کند

اسراییل تحت فشار جامعه جهانی درباره‌ شهادت کودک فلسطینی تحقیق می‌کند

– در پی جنایت به شهادت رساندن یک کودک فلسطینی با گلوله نظامیان صهیونیستی و ثبت جنایتی دیگر در کارنامه سیاه صهیونیست ها، مقام های این رژیم زیر فشار مجامع بین المللی ناچار به آغاز تحقیقات درباره این جنایت شدند.