وقوع انفجار در شمال سوریه

وقوع انفجار در شمال سوریه

رسانه های خبری از وقوع یک انفجار جدید در منطقه تحت کنترل گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه خبر دادند.