ژاپن استفاده از بوئینگ ۷۷۷ را متوقف کرد

ژاپن استفاده از بوئینگ ۷۷۷ را متوقف کرد

وزارت حمل و نقل ژاپن از شرکت های هواپیمایی داخلی خواست به دلیل ایجاد سانحه برای دو هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ با موتورهای پرات و ویتنی ۴۰۰۰ در اروپا و آمریکا، تا اطلاع ثانوی استفاده از این مدل را متوقف کنند.