چین نگران جاسوسی شرکت آمریکایی «تسلا»

چین نگران جاسوسی شرکت آمریکایی «تسلا»

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از ممنوعیت ورود خودروهای تسلا به تاسیسات و مجتمع های ارتش چین به علت نگرانی های امنیتی خبر داده اما الون ماسک رئیس این شرکت آمریکایی، این اتهام را به کلی رد کرده است.