تبلیغ رسمی فروش و مصرف مشروبات الکلی در شبکه سعودی

تبلیغ رسمی فروش و مصرف مشروبات الکلی در شبکه سعودی

یک رسانه عربستانی در اقدامی که نشان‌دهنده پافشاری محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور به تقویت طرح‌های فساد و انحطاط در کشور حرمین شریفین بوده، بدون در نظر گرفتن آموزه‌ها و احکام شریعت اسلام فروش و مصرف مشروبات الکلی را تبلیغ کرد.