فرستاده سابق آمریکا به سوریه شبه نظامیان وابسته به القاعده را “دارایی” آمریکا خواند

فرستاده سابق آمریکا به سوریه شبه نظامیان وابسته به القاعده را “دارایی” آمریکا خواند

جیمز جفری، فرستاده ویژه سابق آمریکا برای سوریه گروه شبه نظامی هیات تحریر الشام سوریه را که سابقا به عنوان جبهه النصره شناخته میشد و وابسته به القاعده است، “یک دارایی” برای استراتژی فعلی آمریکا در سوریه خواند.