چین انتقادهای اویغورها را با حملات مستقیم به شاهدان عینی پاسخ می‌دهد

چین انتقادهای اویغورها را با حملات مستقیم به شاهدان عینی پاسخ می‌دهد

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، چین تحت فشار جهانی فزاینده از بابت رفتارش با اقلیت مسلمان اویغور در استان سین کیانگ در حوزه دوردست غرب این کشور، دست به یک کمپین بی سابقه و تهاجمی علیه شاهدان عینی این رفتارها از جمله با حمله به زنانی که ادعای سواستفاده را مطرح کرده‌اند، زده است.