خیز چین برای انجام بزرگترین واکسیناسیون جهان

خیز چین برای انجام بزرگترین واکسیناسیون جهان

– در شرایط کنونی از میان معدود واکسن‌هایی که مورد توجه سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته، سه مورد آن تولید چین است که از این میان دو شرکت به نام‌های «سینوواک» و «سینوفارم» واکسن خود را به صورت رسمی ثبت کرده‌اند؛ با این حال چین تاکنون برنامه‌ای برای واکسیناسیون عمومی اعلام نکرده است.