مخالفت فلسطین با ایده تشکیل کشور فلسطین در منطقه سینای مصر

مخالفت فلسطین با ایده تشکیل کشور فلسطین در منطقه سینای مصر

سفیر فلسطین در قاهره در پاسخ به برخی فرضیه‌ها درباره تشکیل کشور فلسطین در منطقه سینای مصر و یا اسکان پناهجویان فلسطینی در مکانی دور از کشورشان تاکید کرد که فلسطینی‌ها تشکیل کشوری در نوار غزه و یا در بخشی از خاک مصر را نمی‌پذیرند.