اعمال فشار آمریکا به قاهره علیه حماس

اعمال فشار آمریکا به قاهره علیه حماس

پس از حملات راکتی گسترده گروه‌های مقاومت فلسطین به بخش‌های مختلفی از اراضی اشغالی و به وحشت‌افتادن ساکنان فلسطین اشغالی، دیپلمات‌های مصری از اعمال فشار آمریکا علیه قاهره برای تغییر سیاست در قبال حماس خبر دادند.