تشریح سیره نبوی در سمینار زندگی اسلامی و جهان معاصر در پیشاور پاکستان

تشریح سیره نبوی در سمینار زندگی اسلامی و جهان معاصر در پیشاور پاکستان

همزمان با سالروز مبعث پیامبر (ص) سمینار “سبک زندگی اسلامی و جهان معاصر” به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در «پیشاور» پاکستان و مشارکت بخش آموزش و پژوهش دانشگاه این شهر برگزار و سخنرانان بر لزوم مقابله با تهاجم فرهنگی غرب به پشتوانه سیره حضرت محمد (ص) تاکید کردند.