نامه‌های نژادپرستانه برای اقلیت‌های ساکن انگلیس: به کشورتان برگردید!

نامه‌های نژادپرستانه برای اقلیت‌های ساکن انگلیس: به کشورتان برگردید!

سیاهپوستان، آسیایی‌تبارها و سایر اقلیت‌های ساکن یورک انگلیس در شمال این کشور در پی بریگزیت نامه‌هایی نژادپرستانه دریافت کرده‌اند که در این نامه‌ها، آنها را “خارجی‌ها” نامیده و نوشته شده است: تا وقتی آنها در اینجا هستند، ما خوشحال نیستیم.

وعده بایدن برای تغییر زندگی سیاه‌پوستان

وعده بایدن برای تغییر زندگی سیاه‌پوستان

رئیس‌جمهوری آمریکا با تاکید بر عزم خود برای رفع نگرانی در مورد پلیس، زندان‌ها و نابرابری‌های گسترده اقتصادی که سیاه‌پوستان آمریکایی با آنها روبرو هستند، گفت که همه دستگاه‌های دولت او بر این چالش‌ها متمرکز شده‌اند.

تاخیر در دادگاه قاتل جورج فلوید؛ تجمع معترضان آمریکایی با شعار عدالت نژادی

تاخیر در دادگاه قاتل جورج فلوید؛ تجمع معترضان آمریکایی با شعار عدالت نژادی

قاضی ناظر بر محاکمه افسر سابق پلیس مینیاپولیس که به قتل جورج فلوید متهم است، شروع انتخاب هیئت منصفه را حداقل برای یک روز به تأخیر انداخت و در همین حال تجدیدنظر در مورد بازگرداندن احتمالی یک اتهام دیگر ادامه دارد.