وزیر تولیدات دفاعی پاکستان: تحریم‌های آمریکا سیاستی خودخواهانه است

وزیر تولیدات دفاعی پاکستان: تحریم‌های آمریکا سیاستی خودخواهانه است

– وزیر تولیدات دفاعی پاکستان تحریم‌های ضدایرانی آمریکا را سرپیچی صریح از قوانین حقوق بشر دانست و گفت: دولت‌ها باید فراتر از خواسته‌های سیاسی قرار بگیرند و به جای وضع تحریم که ناشی از تصمیمات سیاسی خودخواهانه است، به فکر بشریت باشند.