دیدار صمیمی پوتین و لوکاشنکو در سوچی و پوزخند به غرب

دیدار صمیمی پوتین و لوکاشنکو در سوچی و پوزخند به غرب

پوتین رئیس جمهوری روسیه در سوچی، لوکاشنکو همتای بلاروسی خود را به گرمی تحویل گرفت و علاوه بر مذاکرات طولانی، سران دو کشور به تفریحات آخر هفته پرداختند، پوتین ظاهراً می خواست برای غرب روشن کند که دستگیری پروتاسویچ که توجه جهانی یا حداقل اروپا به آن جلب شده است، برای مسکو اهمیتی ندارد.