عفو بین الملل: سودان جنوبی از سرویس امنیتی برای ساکت کردن منتقدان استفاده می کند

عفو بین الملل: سودان جنوبی از سرویس امنیتی برای ساکت کردن منتقدان استفاده می کند

عفو بین الملل امروز (سه شنبه) اعلام کرد، سرویس امنیت ملی سودان جنوبی از اختیاراتش برای ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه نگاران، فعالان و منتقدان استفاده می کند و همین امر فضایی از ترس را ایجاد کرده است.