سوخت‌های زیستی برای اولین باردر فرودگاه هیترو انگلیس آزمایش شد

سوخت‌های زیستی برای اولین باردر فرودگاه هیترو انگلیس آزمایش شد

مدیرعامل فرودگاه اصلی انگلیس (هیترو) در آستانه نشست سران هفت کشور صنعتی جهان در این کشور اعلام کرد که برای اولین بار سوخت‌های پایدار که ترکیب آن از پسماند مواد غذایی به دست می‌آید در حمل‌ونقل هوایی این فرودگاه مورد آزمایش قرار گرفته است.