پاپ فرانسیس: بودجه‌های تسلیحاتی صرف ارتقای دانش شود

پاپ فرانسیس: بودجه‌های تسلیحاتی صرف ارتقای دانش شود

رهبر مسیحیان کاتولیک جهان که یک برنامه یک ماهه مراسمات دعای جهانی از سوی کلیسای کاتولیک رُم را از روز شنبه به منظور دعا برای پایان همه گیری کووید-۱۹ آغاز کرده، گفت پولی که در جهان صرف تسلیحات می شود باید به جای آن برای پیشگیری از همه گیری های بیماری در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.