سه فرزندی در چین مجاز اعلام شد

سه فرزندی در چین مجاز اعلام شد

بعد از آن که داده‌های جدید از کاهش چشمگیر نرخ تولد در پرجمعیت‌ترین کشور جهان حکایت داشت، دولت چین در تغییر سیاستی عمده داشتن سه فرزند را برای زوج‌های این کشور مجاز اعلام کرد.