هشدار عراق به ترکیه درباره حمله به سنجار

هشدار عراق به ترکیه درباره حمله به سنجار

سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق با هشدار ضمنی به ترکیه درخصوص عملیات در منطقه «سنجار» در استان نینوای عراق گفت که بغداد همه اقدامات لازم را در صورت هرگونه تجاوز یا حمله خارجی اتخاذ خواهد کرد.