مجلس پاکستان تکلیف ماندن یا اخراج سفیر فرانسه را روشن می‌کند

مجلس پاکستان تکلیف ماندن یا اخراج سفیر فرانسه را روشن می‌کند

پس از مذاکرات دولت پاکستان با یک گروه مذهبی ضدفرانسوی برای پایان دادن به اعتراضات در این کشور، توافق شد تا مطالبه اصلی آنان یعنی اخراج سفیر فرانسه از پاکستان در محکومیت بی‌حرمتی به مقدسات اسلامی، به صورت قطعنامه به پارلمان ملی این کشور ارائه شود.

سنای پاکستان حامی قانونمندسازی تجارت سوخت با ایران

سنای پاکستان حامی قانونمندسازی تجارت سوخت با ایران

– همزمان با تداوم طرح فراگیر مبارزه با قاچاق سوخت در پاکستان و شناسایی هزاران جایگاه‌های عرضه غیرقانونی فرآورده‌های نفتی در این کشور، مجلس سنای پاکستان با تاکیدبر حفاظت از معیشت مردم ایالت بلوچستان (مسیراصلی عبورسوخت قاچاق) خواهان قانونمندسازی تجارت سوخت با جمهوری اسلامی ایران شد.