سناتور پاکستانی: در ایران احترام به صندوق رای و خواست ملت وجود دارد

سناتور پاکستانی: در ایران احترام به صندوق رای و خواست ملت وجود دارد

سیاستمدار ارشد و عضو مجلس سنای پاکستان با تمجید از استقامت و قدرت جامعه ایران به رغم چالش‌های فراوان طی چهاردهه اخیر، گفت: مبنای مشروعیت انقلاب اسلامی احترام به صندق رای و خواسته‌های مردم است که دولت ایران این سنت را همواره برقرار نگه داشته است.