سمینار فلسطین و وحدت اسلامی در اندیشه‌های امام خمینی در پاکستان

سمینار فلسطین و وحدت اسلامی در اندیشه‌های امام خمینی در پاکستان

شماری از چهره‌های سیاسی،مذهبی و روزنامه نگاران پاکستانی ایده بنیانگذار انقلاب اسلامی درخصوص وحدت را یک سبک زندگی باعزت برای جهان اسلام دانسته وتاکید کردند:اندیشه‌های امام خمینی تنها محدودبه ملت ایران نبوده بلکه همه مسلمین جهان بر لزوم پیروی از آرمان‌های ایشان برای انسجام تاکیددارند.