سفیر میانمار در انگلیس احضار شد

سفیر میانمار در انگلیس احضار شد

وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه «کیاو زوار مین» سفیر میانمار را در واکنش به کودتای نظامی و دستگیری رهبران این کشور احضار کرد.