مجلس پاکستان تکلیف ماندن یا اخراج سفیر فرانسه را روشن می‌کند

مجلس پاکستان تکلیف ماندن یا اخراج سفیر فرانسه را روشن می‌کند

پس از مذاکرات دولت پاکستان با یک گروه مذهبی ضدفرانسوی برای پایان دادن به اعتراضات در این کشور، توافق شد تا مطالبه اصلی آنان یعنی اخراج سفیر فرانسه از پاکستان در محکومیت بی‌حرمتی به مقدسات اسلامی، به صورت قطعنامه به پارلمان ملی این کشور ارائه شود.

سفیر فرانسه در باکو احضار شد

سفیر فرانسه در باکو احضار شد

” ذاکاری گروس ” سفیر فرانسه در باکو روز جمعه در رابطه با قطعنامه اخیر مجمع ملی این کشور به وزارت امور خارجه جمهوری آذرایجان احضار شد .