چرایی لزوم پیوستن بایدن به برجام از نگاه سفیر سابق پاکستان در ایران

چرایی لزوم پیوستن بایدن به برجام از نگاه سفیر سابق پاکستان در ایران

سفیر پیشین پاکستان در ایران، دلایل مختلف از جمله نیاز منطقه و جهان به صلح و امنیت پایدار را برای بازگشت آمریکا به «برجام» توصیف کرد و نوشت: ممکن است برای «جو بایدن» تله‌های زیادی کار گذاشته شود، اما احیای توافق هسته ای یک رویداد بزرگ بین المللی خواهد بود.