نخستین سفر خارجی جوبایدن توام با التهاب های داخلی

نخستین سفر خارجی جوبایدن توام با التهاب های داخلی

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درحالی قرار است نخستین سفر خارجی خود را در کسوت رئیس جمهوری این کشور انجام دهد که هم اکنون با التهاب های داخلی همچون حملات سایبری به زیرساخت های کشور و مخالفت کنگره با تصویب بودجه ۲.۵ تریلیون دلاری برای اصلاح زیر ساخت ها مواجه است.