سفر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل به پاکستان با هدف ترویج چندجانبه‌گرایی

سفر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل به پاکستان با هدف ترویج چندجانبه‌گرایی

رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای دومین بار به پاکستان سفر می‌کند. هدف این بازدید ترویج چندجانبه‌گرایی و تعامل دوجانبه برای پیشبرد نقش اصلی سازمان ملل در امور بین الملل اعلام شده است.