اخراج ۷۱ کارمند محلی سفارت چک در مسکو

اخراج ۷۱ کارمند محلی سفارت چک در مسکو

سخنگوی وزارت خارجه چک به خبرنگاران گفت، سفارت جمهوری چک در مسکو، تحت توافقی برای کاهش کارکنان سفارت هم‌ راستا با طرف روسی، ۷۱ نفر از کارکنان استخدامی خود را اخراج کرد و ۸ نفر دیگر هم تا آخر مه اخراج خواهند شد.