روز همبستگی با کشمیر در سفارت پاکستان برگزار شد

روز همبستگی با کشمیر در سفارت پاکستان برگزار شد

سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تهران به مناسبت روز همبستگی با کشمیر، امروز(جمعه) سمیناری را جهت ابراز حمایت دولت و ملت پاکستان از مردم کشمیر در مبارزه آنها علیه اشغال غیرقانونی و بی‌وقفه جامو وکشمیر به دست هند برگزار کرد.