سفارت آمریکا در قدس اشغالی می ماند

سفارت آمریکا در قدس اشغالی می ماند

مجلس سنای آمریکا صبح امروز (جمعه) بدون هیچ گونه اعمال تغییری در تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، به نفع تصمیم باقیماندن سفارت آمریکا در قدس اشغالی رای داد.