مکان ادعایی فاکس نیوز، محل فیلمبرداری سریال «نون خ» بوده است

مکان ادعایی فاکس نیوز، محل فیلمبرداری سریال «نون خ» بوده است

رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در توئیتی در واکنش به گزارش شبکه آمریکایی نوشت: تصاویر مورد ادعای فاکس نیوزمربوط به خودروها و تجهیزات لوکیشن فیلمبرداری سریال «نون خ» و عوامل آن بوده است.