سرکرده جدید القاعده در شمال آفریقا معرفی شد

سرکرده جدید القاعده در شمال آفریقا معرفی شد

گروه القاعده در شمال آفریقا ضمن تائید هلاکت «عبدالمالک دروکدال» سرکرده قبلی خود به دست نیروهای فرانسوی، یک الجزایری دیگر به نام «شیخ مجاهد یزید مبارک» معروف به «ابوعبیده یوسف العنابی» را به جانشینی وی برگزید.