اتحادیه اروپا و چین در آستانه توافق بزرگ سرمایه گذاری

اتحادیه اروپا و چین در آستانه توافق بزرگ سرمایه گذاری

کمیسیون اروپا صبح امروز (جمعه)، پس از هفت سال مذاکره با چین، متن توافق نامه ای در حوزه حمایت از سرمایه گذاری برای تایید به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارائه داده است؛ احتمال دارد این توافق نامه در اوایل هفته آتی، بین اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری چین منعقد شود.