تلاش ملکه الیزابت برای پنهان کردن “شرم‌آور” سرمایه‌های شخصی‌اش

تلاش ملکه الیزابت برای پنهان کردن “شرم‌آور” سرمایه‌های شخصی‌اش

براساس گزارش روزنامه گاردین، اسناد دولتی از طبقه‌بندی خارج شده کشف شده در آرشیو ملی بریتانیا افشا می‌کنند که وکیل شخصی ملکه الیزابت دوم سیاستمداران را تحت فشار گذاشت تا قوانین را تغییر دهند تا دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملکه هرگز فاش نشوند.