اعتراف مرد آمریکایی به سرقت بودجه‌های بازسازی افغانستان

اعتراف مرد آمریکایی به سرقت بودجه‌های بازسازی افغانستان

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، مردی از ایالت مریلند آمریکا پس از سرقت بودجه‌های اختصاص داده شده توسط دولت واشنگتن برای پروژه‌های بازسازی آموزشی در افغانستان، به خاطر مطرح کردن ادعای دروغ گناهکار شناخته شد.