چین نگران جاسوسی شرکت آمریکایی «تسلا»

چین نگران جاسوسی شرکت آمریکایی «تسلا»

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از ممنوعیت ورود خودروهای تسلا به تاسیسات و مجتمع های ارتش چین به علت نگرانی های امنیتی خبر داده اما الون ماسک رئیس این شرکت آمریکایی، این اتهام را به کلی رد کرده است.

آمریکا حفاظت از تحقیقات دانشگاهی در برابر چین را دو برابر کرد

آمریکا حفاظت از تحقیقات دانشگاهی در برابر چین را دو برابر کرد

یکی از کمیسیون‌های امنیت ملی آمریکا توصیه می‌کند که دانشگاه‌های آمریکایی اقداماتی را برای جلوگیری از به سرقت رفتن تکنولوژی‌های حساس توسط ارتش چین اتخاذ کنند؛ توصیه‌ای که نشانه‌ای از نگرانی‌های رو به رشد نسبت به امنیت تحقیقات آکادمیک است.