استقرار سامانه‌های پاتریوت و گنبد آهنین در جنوب سرزمین‌های اشغالی

استقرار سامانه‌های پاتریوت و گنبد آهنین در جنوب سرزمین‌های اشغالی

سامانه موشکی پاتریوت که برای رهگیری موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود و سامانه دفاعی گنبد آهنین که برای موشک‌های کوتاه برد طراحی شده‌اند، در جاده ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی دیده شدند. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی از استقرار این تجهیزات خبر داده بودند.