سردار سلیمانی دیواری در مقابل تحقق آرزوهای صهیونیست‌های متجاوز

سردار سلیمانی دیواری در مقابل تحقق آرزوهای صهیونیست‌های متجاوز

در زمانه ای که ما در آن زندگی می کنیم مردم دنیا با داستان ها و رویاهایی به مراتب فریبنده تر و جذاب تر که ذهن آنها را تخدیر میکند مواجه هستند. یکی از این داستان ها از بطن واقعه ای که در روز ۳ ژانویه ۲۰۲۰ رخ داد متولد شد. واقعه ای که بلافاصله با داستانی عجیب آن را محصور کردند. واقعه ای که ذهن انسان ها را دچار آشفتگی بی سابقه ای کرد.