رژیم صهیونیستی و تلاش برای خاموش کردن صدای رسانه ها

رژیم صهیونیستی و تلاش برای خاموش کردن صدای رسانه ها

رژیم صهیونیستی روز گذشته با حمله به برج الجلاء در غزه که محل استقرار خبرنگاران خارجی بود، سعی کرد تا با هدف قراردادن دفاتر خبری رسانه‌های بین المللی که اخبار غزه را پوشش می دادند، صدای رسانه ها را خاموش کند و مانع انتشار اخبار مربوط به جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین شود.