فاکس نیوز سخنرانی سخنگوی کاخ سفید را قطع کرد

فاکس نیوز سخنرانی سخنگوی کاخ سفید را قطع کرد

چند دقیقه پس از آغاز کنفرانس خبری کمپین رئیس جمهور کنونی آمریکا که در آن سخنگوی کاخ سفید دموکرات‌ها را به “استقبال از تقلب” و “رای‌گیری غیرقانونی” متهم کرد، مجری شبکه خبری فاکس نیوز پخش این سخنرانی را قطع کرد.