پمپئو نسبت به ایران دچار وسواس ذهنی شده است

پمپئو نسبت به ایران دچار وسواس ذهنی شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت: آقای «ما دروغ گفتیم، فریبکاری کردیم و دزدیدیم»** که دوره‌اش رو به اتمام است، باز هم دچار وسواس ذهنی‌ نسبت به ایران شده است.‌»