ستون نویس پاکستانی: امکان دخالت اسرائیل در حادثه نطنز قوی است

ستون نویس پاکستانی: امکان دخالت اسرائیل در حادثه نطنز قوی است

ستون نویس یک روزنامه اردو زبان در پاکستان با اشاره به عملیات تخریبی در تاسیسات غنی‌سازی نطنز و همزمان شدن آن با گشایش در مذاکرات برجام، نوشت: به احتمال قوی دخالت رژیم صهیونیستی که دشمن اصلی برنامه‌های هسته‌ای ایران است، در این حمله وجود دارد.