نوروز « عالم افروز» در پاکستان و حکایت «ایران کوچک»

نوروز « عالم افروز» در پاکستان و حکایت «ایران کوچک»

مردم پاکستان فصل بهار را همزمان با دیگر ملت ها به ویژه ایرانی ها و با شور و شوق خاصی در شهرهای مختلف این کشور با نام جشن «نوروز عالم افروز» روزی که جهان با آمدنش جهان روشن می شود، آغاز و آیین های خاص آن را برگزار می‌کنند.