بهره برداری بایدن از ماجرای قتل جورج فلوید

بهره برداری بایدن از ماجرای قتل جورج فلوید

بنابراعلام کاخ سفید جو بایدن قصد دارد ، فردا – سه شنبه – در سالروز قتل جورج فلوید، در کاخ سفید با خانواده وی دیدار کند، برخی ناظران و کارشناسان این دیدار را نوعی بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی از ماجرای قتل فلوید می دانند.