معترضان ساختمان کنگره گوآتمالا را به آتش کشیدند

معترضان ساختمان کنگره گوآتمالا را به آتش کشیدند

صدها معترض وارد ساختمان پارلمان گوآتمالا شده و بخش‌هایی از آن را در میان اعتراضات علیه رئیس جمهوری و پارلمان در تایید بودجه مناقشه برانگیزی که هزینه‌های بخش سلامت و آموزش را قطع می‌کند، به آتش کشیدند.