توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، تلاش پاکستان برای دسترسی آسان به ایران

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، تلاش پاکستان برای دسترسی آسان به ایران

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در بلوچستان پاکستان که یکی ازمطالبات دیرینه تجار این کشور برای دسترسی آسان به ایران محسوب می‌شود،در دستور کار دولت اسلام‌آباد قرارگرفته و همسایه شرقی مصمم به گسترش تجارت دوجانبه ازطریق افزایش طرح‌های عمرانی درمسیرهای منتهی به مرزهای ایران است.