زیردریایی روسی در دریای سیاه ناپدید شد

زیردریایی روسی در دریای سیاه ناپدید شد

نیروهای ضد زیردریایی ناتو یک هفته است که تلاش می کنند زیردریایی دیزلی-الکتریکی روسی را با عنوان «B-۲۳۷ “Rostov-on-Don» در دریای سیاه که از دید رادارهای آنها ناپدید شده است، پیدا کنند.